Tenala Byarådsförening r.f.


E-postadress:

FO-nummer: 2514277-7 

 

Styrelsen 2018

 

Ordförande / Puheenjohtaja

Emma Friman
0400-783 915
emmafriman1992@gmail.com 

 

Viceordförande / Varapuheenjohtaja

Kim Holmberg
0408297760
info@carldemumma.com

 

Sekreterare / Sihteeri

Kjell Lindholm
+358456489339
kjell.lindholm@gmail.com

 

Kassör / Kassanhoitaja

Annika Forsström
annika.forsstrom@kontoristen.fi
 

Medlemmar / Jäsenet

Christian Söderlund
christiansoderlund@2me.fi
 
Camilla Ragnell
camilla.ragnell@suomi24.fi
 
Jonna Nyström
jonnanystrom74@gmail.com

 

Magnus Selenius
0400-844 030  
selema@surfnet.fi